TUYỂN DỤNG MARKETING 2023

   01-01-1970

CÔNG TY TNHH INDU VIỆT NAM hiện đang mở rộng sản xuất, kinh doanh cần tuyển thêm vị trí:
Nhân Viên Marketing
: 1 người

TUYỂN DỤNG PHỤ CƠ KHÍ 2023

CÔNG TY TNHH INDU VIỆT NAM hiện đang mở rộng sản xuất kinh doanh nên cần tuyển thêm vị trí: 
Phụ Cơ Khí: 10 người

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LẮP RÁP 2023

CÔNG TY TNHH INDU VIỆT NAM hiện đang mở rộng sản xuất kinh doanh nên cần tuyển thêm vị trí: 
Lắp Ráp: 10 người

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH 2023

CÔNG TY TNHH INDU VIỆT NAM hiện đang mở rộng sản xuất, kinh doanh cần tuyển thêm vị trí:
Nhân viên Kinh Doanh: 05 người

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ 2023

CÔNG TY TNHH INDU VIỆT NAM hiện đang mở rộng sản xuất, kinh doanh cần tuyển thêm vị trí:
Kỹ Sư Thiết Kế: 03 người

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE BIẾT TIẾNG HÀN 2023

CÔNG TY TNHH INDU VIỆT NAM hiện đang mở rộng sản xuất, kinh doanh cần tuyển thêm vị trí:
Nhân Viên Sale Tiếng Hàn
: 03 người

Đối tác - Khách hàng

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

086.770.8586